Teresa Kawałowska

IMG_6603

To Ja i moje Piesy. Piesy Teresy: marka powstała z pasji i miłości do zwierząt. Lata praktyki, przebyte kursy, zdobyte certyfikaty i dyplomy to już tylko naturalna konsekwencja. Jestem behawiorystką – czyli wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, aby zrozumieć jego zachowania i potrzeby. Bo dobry pies – to szczęśliwy pies! Nie szkolę zwierząt – uczę ludzi. Jak być dobrym właścicielem i 'przywódcą stada’. Jak sprawić, by pies słuchał  nie ze strachu, ale z dobrowolnego posłuszeństwa. Jak zyskać szacunek i zaufanie psa – ale przede wszystkim, jak mu okazać wdzięczność za wielkie serce i bezwarunkową, dozgonną przyjaźń.

Teresa Kawałowska

This is Me and my Doges. Piesy Teresy: a brand created with passion and love for animals. Years of practice, acquired certifficates and diplomas are just a natural consequence. I’m a behaviourist – which means I know how to talk with a dog to understand his behaviors and needs. Because a good dog – is a happy dog! I do not train animals – I teach people. How to be a good owner and a 'pack leader’. How to make a dog listen not beacuse of fear, but because of will. How to gain dog’s trust and respect – but most of all, how to show him gratefulness for his big heart and unconditional, eternal friendship.